zasady współpracy | rejestracja firm | prowadzenie ksiąg | wynagrodzenia | doradztwo

 

Biuro rachunkowe Warszawa - Ap income zawsze blisko Biuro rachunkowe Warszawa - Ap income zawsze w kontakcie Biuro rachunkowe Warszawa - Ap income zawsze dokładnie Biuro rachunkowe Warszawa - Ap income zawsze profesjonalnie Biuro rachunkowe Warszawa - Ap income zawsze na czas
Nasza oferta jest szeroka i obejmuje pełen zakres usług księgowych, doradczych i biurowych. Oferujemy też wynajem adresu dla spółek prawa handlowego oraz bezpłatny odbiór dokumentów od Klienta jak też program upustów i rabatów zwłaszcza dla nowo zawartych umów ale nie tylko. Dla podmiotów, które zawrą z mani umowę i włączą się w proces automatyzacji naszej pracy otrzymają stały 10% rabat. [sprawdź jak to działa]

ZASADY WSPÓŁPRACY

usługi księgowe warszawa wola cennikGłówną zasadą obowiązującą Biuro rachunkowe Ap income we współpracy z naszymi Klientami jest partnerstwo w interesach. Chcemy się czuć, zarówno potrzebni jak też doceniani jako fachowcy w swojej profesji. Poprzez nasze działania stajemy się jedną ze składowych komórek przedsiębiorstwa naszego Klienta. Jego dobro jest dla nas priorytetem. Zapraszamy każdego przedsiębiorcę, który szuka wsparcia w zakresie księgowości i profesjonalnego biura rachunkowego. Po zapoznaniu się z gamą naszych usług proponujemy szczegółowo omówić względy formalne naszej współpracy. Następnie zapoznajemy się z zakresem wzajemnych obowiązków oraz szczegółami dotyczącymi zakresu prac, np. z prognozowaną ilością dokumentów księgowych, ilością zatrudnionych pracowników, a także zakresem usług dodatkowych lub niestandardowych. Do uzgodnienia ceny przystępujemy po zapoznaniu Klienta z cennikiem naszych usług oraz zasadami współpracy.

usługi księgowe warszawa wola cennikPodpisanie umowy z Biurem rachunkowym Ap income następuje po wszystkich uprzednich ustaleniach i jest ostateczną decyzją stron o rozpoczęciu współpracy. Poniżej znajdziecie Państwo wzory umów do ściągnięcia, z którymi możecie się zapoznać. Umowę zawieramy na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na jeden miesiąc przed planowanym zakończeniem współpracy, lub na czas określony z wydłużonym okresem wypowiedzenia maksymalnie do trzech miesięcy. Najpóźniej do piątego dnia każdego miesiąca musimy otrzymać dokumenty księgowe aby w terminie ustawowym możliwe było rozliczenie podatkowe miesiąca poprzedniego. Najczęściej Klient dostarcza dokumenty sam aby przy okazji omówić szczególne sprawy związane z dostarczaną dokumentacją, jednak jeśli takich spraw nie ma, to dokumenty odbiera nasz kurier. Naszym celem jest harmonijna i owocna współpraca oparta na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu. Pragniemy być biurem rachunkowym przyjaznym podatnikowi.


REJESTRACJA FIRM OD A DO Z

Działalność gospodarcza to powszechne źródło dochodu dla wielu obywateli RP. Daje ona wiele satysfakcji pomysłodawcy i jednocześnie właścicielowi firmy. Jednak nie wszystkim udaje się rozpocząć aktywność w biznesie z powodu wielu uciążliwych formalności, które trzeba pokonać zanim zarobi się pierwszą złotówkę we własnej firmie. Nie jest to jednak powód dla, którego należałoby odpuścić i dać się pokonać biurokracji na starcie. W rzeczywistości po przebrnięciu tego skomplikowanego procesu odczujemy ulgę i zaczniemy w końcu zarabiać duże pieniądze. Tak, duże pieniądze, nie takie jakie zarabia się na etacie, a każdy kto ma w sobie choć odrobinę inicjatywy i pomysłowości ma dużą szansę na sukces.

Nasze Biuro rachunkowe Ap income jest firmą o szerokim profilu usług, dlatego jeśli naprawdę chcesz osiągać sukcesy finansowe nie powinieneś czekać i załamywać rąk na widok ilości dokumentów, które należy wypełnić i złożyć w urzędzie czy sądzie. Powinieneś wziąć się w garść i przyjść do nas. Po pierwsze po to, żeby dowiedzieć się jak powinieneś postępować aby Twoją drogę do własnego biznesu skrócić, a po drugie po to aby nam powierzyć swoje sprawy i pozwolić nam załatwić wszystkie formalności za Ciebie. Jeśli chcesz prowadzić działalność jednoosobową, wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze i złożymy je w CIEDG. Jeśli zakładasz spółkę z o.o. powiemy Ci co zrobić, żeby koszty jej zawiązania były minimalne, wypełnimy wszystkie formularze i załączniki do nich aby w końcu złożyć je do sądu w KRS. Taka usługa kosztuje 250,00 zł netto, ale pamiętaj jeśli zostaniesz Klientem naszego biura księgowego, to zapłacisz tylko 1,00 zł netto.


PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Księgi handlowe prowadzić muszą osoby prawne zarejestrowane w KRS tj. spółki prawa handlowego a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe, a także fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe jak np. OPP (organizacje pożytku publicznego). Osoby prawne rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym po uprzednim zawiązaniu podmiotu aktem założycielskim tj. notarialnym. Przed rejestracją w KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zaciągać zobowiązania lecz muszą posługiwać się nazwą z dopiskiem „w organizacji”. Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży powinny mieć zatwierdzoną politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont w formie uchwały zarządu, a także otwarte księgi handlowe. Ustawa o rachunkowości reguluje w szczegółach przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg, oraz stronę merytoryczną procesu dokumentowania operacji gospodarczych. Usługa naszego biura obejmuje:

 • Rejestracja podmiotu w KRS,
 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do rejestrów księgowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i PCC,
 • Przekazywanie deklaracji do urzędów,
 • Sporządzanie wydruków zapisów księgowych,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Sporządzanie raportów, bilansów oraz sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz na początku każdego roku podatkowego mogą wybrać formę naliczania podatku dochodowego, czyli podatek liniowy 19% lub podatek w/g obowiązującej osoby fizyczne skali podatkowej. Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży osoby fizyczne powinny zarejestrować swoją działalność w urzędzie gminy, uzyskać nr REGON i zarejestrować się w Urzędzie skarbowym. Nasze usługi obejmują:

 • Rejestracja podmiotu w CEIDG,
 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie rejestrów vat,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do urzędów (PIT,VAT),
 • Sporządzanie wydruków zapisów księgowych,
 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Rozliczanie klienta z tyt. składek na ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

ROZLICZANIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

Ryczałt jest uproszczoną formą podatku dochodowego, którą mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mogą być to usługodawcy, producenci i handlowcy, których przedmiot działalności nie jest objęty obowiązkowo podatkiem dochodowym rozliczanym na zasadach ogólnych. Proces rejestracji przebiega podobnie jak w przypadku w/w, lecz podatnik musi przed powstaniem obowiązku podatkowego zgłosić na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym fakt, iż wybrał zryczałtowany podatek dochodowy. Nasza usługa to:

 • Rejestracja podmiotu w CEIDG,
 • Odbiór kompletu dokumentów,
 • Wprowadzanie dokumentów do rejestru sprzedaży,
 • Prowadzenie rejestrów VAT – jeśli jest płatnikiem tego podatku,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT) do urzędów,
 • Sporządzanie wydruków rejestrów VAT,

 • Sporządzanie przelewów na podatki,
 • Rozliczanie klienta z tyt. składek na ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

PROWADZENIE KARD I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ

Większość pracodawców narzeka na wysokie koszty pracy, ale nie wie jak temu zaradzić nie narażając się na uboczne skutki. Fakt ten jest dalece frustrujący zwłaszcza, że przepisy Kodeksu Pracy i zasady rozliczeń z ZUS nie sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania między pracownikiem a pracodawcą, a także osiąganiu pożądanych efektów przez firmy. W tym miejscu warto skorzystać z fachowej pomocy:

 • Odbiór kompletu dokumentów w tym: zwolnień lekarskich, umów o pracę, umów zleceń i o dzieło,
 • Prowadzenie ewidencji kadrowej,
 • Sporządzanie listy płac,
 • Rozliczanie umów zleceń, o dzieło i innych,
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS za pośrednictwem programu „Płatnik”,
 • Sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
 • Sporządzanie przelewów z tyt. składek ZUS,

 • Korespondencja z ZUS w imieniu Klienta,
 • Reprezentowanie klienta przed ZUS,
 • Organizowanie szkoleń BHP.

BEZPŁATNE PORADY

Każdy Klient naszego biura jest uprawniony do bezpłatnych porad w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Odpłatne są jedynie porady Doradcy podatkowego. W ramach naszych porad udzielamy wyczerpujących informacji min. na temat możliwości wyboru formy opodatkowania, istotnych elementów związanych z podatkiem VAT i kasami fiskalnymi rejestrującymi sprzedaż. Porad udzielamy indywidualnie podczas wizyt naszych Klientów oraz telefonicznie i drogą mailową. W przypadku trudniejszych tematów odpowiedzi udzielamy w ciągu 48 h. Pamiętaj jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem za pierwszą godzinę porady zapłacisz tylko 1,00 zł netto, każda następna, rozpoczęta godzina porady będzie kosztować 150,00 zł. Jeśli zdecydujesz się zawrzeć z nami umowę na usługi księgowe za porady nie będziesz musiał płacić.


OFERTA PRACY W BIURZE RACHUNKOWYM AP INCOME

Nasza firma ciągle się rozwija i chce świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. W związku z tym jesteśmy zainteresowani pozyskaniem do pracy w naszym biurze rachunkowym osób, dla których księgowość jest pasją a jednocześnie sposobem na zaspokojenie swoich ambicji i planów na przyszłość. Osób, które mają wyjątkowe predyspozycje do wykonywania tego zawodu i są tego świadome. Dodatkowo osoby takie powinny posiadać „Certyfikat księgowy” Ministra Finansów, lub starać się o jego otrzymanie. Konieczne jest również co najmniej 3 letnie doświadczenie w branży, najlepiej również w biurze księgowym.

Takie osoby mają szansę na zatrudnienie w naszej firmie i pełną satysfakcję wynikającą z tego faktu. Ponieważ mamy wysokie wymagania w stosunku do potencjalnych kandydatów, możemy ich zapewnić, że ich wymaganiom też potrafimy sprostać.Informujemy również, że od czasu do czasu potrzebujemy również młodych osób na staż. Warunkiem zatrudnienia osoby na staż jest kontynuowanie nauki na studiach na wydziałach takich jak: finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, rachunkowość finansowa.